Llysfaen
April 22, 2020
LLYSFAEN

Delwedd a gynhyrchwyd gan gyfrifiadur o brosiect yn Llysfaen, Caerdydd. Mae’r estyniad yn ffurfio cyntedd newydd ac yn ychwanegu garej dwbl gydag ystafell wely uwchben. Disgwylir i’r gwaith adeiladu gychwyn cyn bo hir.

Category In Estyniad