Llysfaen

Llysfaen

Delwedd a gynhyrchwyd gan gyfrifiadur o brosiect yn Llysfaen, Caerdydd. Mae’r estyniad yn ffurfio cyntedd newydd ac yn ychwanegu garej dwbl gydag ystafell wely uwchben. Disgwylir i’r gwaith adeiladu gychwyn cyn bo hir.

Penarth

Penarth

Ychwanegwyd cegin/ystafell fyw newydd i gefn y tŷ. Fe gynnwys dau set o ddrysau deu-plyg (bi-fold) sy’n cyfarfod mewn cornel agored fewnol. Mae’r to gwydr dros y patio yn cwblhau’r ystafell sydd hanner i fewn/hanner allan.